Header Ads

ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΣΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Άπαντες οι από της 4ης Οκτωβρίου 2009, μέχρι παραιτήσεώς σας, εμπλεκόμενοι στην διακυβέρνηση της Χώρας, δρώντες από κοινού τόσο ως μέλη της παρούσης κυβέρνησης όσο και ως μέλη της ανυποστάτου Βουλής, ΜΗ εκπροσωπούντες τον κυρίαρχο Λαό αλλά ως παράνομοι κρατικοί λειτουργοί ένας έκαστος εξ υμών, διαπράττετε το κατ’ άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ διότι ως συνένοχοι, συναυτουργοί, συνυπαίτιοι και συμμέτοχοι στο έγκλημα κατά της Χώρας μας, εκ προθέσεως, παρανόμως και προς βλάβη της Εθνικής μας Κυριαρχίας και γενικότερα του Δημοσίου Συμφέροντος,στοχευμένα και σε πλήρη συμφωνία μεταξύ σας, με εγνωσμένο δόλο Αου βαθμού, τελώντας σε πλήρη γνώση του παρανόμου των πράξεών σας, συντελείτε στην διαιώνιση της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης της 8ης Μαΐου 2010, και ενσυνειδήτως παραβιάζετε κατάφωρα το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Διεθνές Δίκαιο δρώντες κατά της ζωής μας, της περιουσίας μας και της εθνικής μας υπόστασης.

Πέραν των ανωτέρω, με την εγκληματική σας δράση ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΕ και το έγκλημα της ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ διότι κατά την άσκηση των καθηκόντων σας ΔΕΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΗΚΑΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ, ως οφείλατε, το από το 1962 ενσωματωμένο στο διεθνές δίκαιο «Δόγμα Κάλβο» (Calvo’s doctrine), το οποίο εισηγήθηκε ο Αργεντινός δικαστής Calvo το 1868 κατά της άγριας και απάνθρωπης εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο από τους δυνάστες αποικιοκράτες του 19ου αιώνος που λυμαίνονταν τον ντόπιο πλούτο σε συνθήκες ανθρώπινης δουλείας και εξευτελισμού του ντόπιου λαού (Works in the UN Commission on Permanent Sovereignty over Natural Resources & Resolution 1804 (XVII) by the UN General Assembly on 14-12-1962), οι διατάξεις του οποίου ορίζουν ότι: «Το κάθε κράτος μπορεί νόμιμα –ως ελεύθερη και χωρίς προϋποθέσεις, εξωτερικές και εσωτερικές, έκφραση, πραγμάτωση και αυτοπροστασία της Εθνικής του Κυριαρχίας-να κατάσχει, να απαλλοτριώσει, ή να εθνικοποιήσει, ημεδαπές και αλλοδαπές, κρατικές και ιδιωτικές, ιδιοκτησίες και επενδύσεις στην εδαφική του επικράτεια, με αναγκαστικά κύριο και πρωταρχικό σκοπό την διασφάλιση και προστασία της Εθνικής του Κυριαρχίας και γενικότερα του Δημοσίου του Συμφέροντος, με ή χωρίς αποζημίωση των πρώην ιδιοκτητών», οι οποίες σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 17 και την 1η παράγραφο του 28ου άρθρου του Συντάγματός μας ενσωματώθηκαν στο 106ο άρθρο αυτού και παρέχουν το δικαίωμα προστασίας της Εθνικής Κυριαρχίας και του Εθνικού Συμφέροντος.

Κατόπιν των ανωτέρω:


ΟΦΕΙΛΑΤΕ να γνωρίζετε την αναγκαστική ισχύ των παραπάνω αρχών του «Δόγματος Κάλβο» ούτως ώστε στα πλαίσια του Διεθνούς και Εθνικού Δικαίου για την ακύρωση των Διεθνών Συνθηκών η δικαστική αρμοδιότητα για τα προκύπτοντα νομικά ζητήματα να ανήκουν αποκλειστικά στο κυρίαρχο ελληνικό κράτος τα δικαστήρια του οποίου θα καθορίσουν την αντικειμενική αλήθεια του κινδύνου του Εθνικού Συμφέροντος.


ΟΦΕΙΛΑΤΕ να γνωρίζετε και να προτάξετε σθεναρώς το «Δόγμα Κάλβο», στο νομικό πλαίσιο του οποίου στηρίχθηκε και η άρνηση αποπληρωμής των εξωτερικών δανείων από την κυβέρνηση του Ιωάννου Μεταξά η οποία και δικαιώθηκε με την ιστορική υπ’ αριθμό 78/15-06-1939 απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου [Permanent Court of International Justice -Τhe Law of Treaties. Chapter VVX, p. 603-635, on the Principles of Public International Law, by Prof. Ian Brownlie, Clarendon Press, ed. 4th ed. 1990], καθώς και η άρνηση της αποπληρωμής των εξωτερικών χρεών της Αργεντινής το 2003 η οποία και δικαιώθηκε με την από 8η Μαΐου 2007 απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου για το ίδιο θέμα. Και τέλος 


ΟΦΕΙΛΑΤΕ να γνωρίζετε ότι, στο νομικό αυτό καθεστώς στηρίχθηκε και η νομιμότητα της δημοψηφισματικής απόφασης του Ισλανδικού λαού να αρνηθεί την αποπληρωμή των εξωτερικών του χρεών, χωρίς ουδεμία συνέπεια.

ΟΥΔΕΙΣ όμως εξ υμών προέταξε την, για αντικειμενικούς λόγους έκτακτη εθνική ανάγκη για την προστασία του Εθνικού Συμφέροντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων τόσο του «Δόγματος Κάλβο» όσο και των του 106ου άρθρου του Συντάγματος. Αντ’ αυτού, υπό την δόλια προαίρεση και διάπραξη του εγκλήματος της Εσχάτης Προδοσίας κατά του Ελληνικού Λαού και του Έθνους, με τις ενέργειες και τις παραλείψεις σας, επιτρέψατε σε παράνομες «Ελληνικές» κυβερνήσεις και συλήβδην στο ανυπόστατο κοινοβούλιο που νομοθετεί, παρανόμως, δολίως και προδοτικά, όχι μόνο να μην προβάλουν τις εν ισχύ διατάξεις του Διεθνούς και Εθνικού Δικαίου, αλλά να ανοίγουν καινούριες πληγές στον κοινωνικό ιστό επιμένοντας σε μια πολιτική «στραγγαλισμού» κάθε δραστηριότητας με έναν και μοναδικό στόχο: να εξοφλήσουν πλήρως τους ξένους τοκογλύφους για ένα χρέος ανύπαρκτο στην ουσία και δημιουργηθέν από ένα νόμισμα-χρεόγραφο άνευ αντικρίσματος εκδιδόμενο από έναν ιδιώτη, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο οποίος το δανείζει με τόκο και όχι από το κυρίαρχο κράτος ως πράξη εθνικής κυριαρχίας…..


Όλοι εσείς που αμείβεστε αδρά από τον ιδρώτα του Ελληνικού Λαού για να τον εκπροσωπείτε κατά τις διατάξεις του Συντάγματος, ευθύνεστε γιά την άστοχη οικονομική διαχείριση που ασκείται, για τις δομικές ανεπάρκειες του συστήματος οργάνωσης της οικονομίας και του ίδιου του Κράτους που με πράξεις και παραλείψεις σας επιβάλατε, για την πληθώρα των ανομιών και των σκανδάλων διασπάθισης του δημοσίου χρήματος που συμμετείχατε, για τον σφετερισμό της Συνταγματικής Εντολής που λάβατε να διαφυλάττετε το Σύνταγμα και τους Νόμους και για πλήθος άλλες εγκληματικές σας δράσεις για τις οποίες ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΣΘΕ ως δολιοφθορείς του Ελληνικού Κράτους και του Έθνους των Ελλήνων!!


Το τίμημα βέβαια για την πατρίδα μας είναι πολύ βαρύ και είσθε οι αποκλειστικώς υπεύθυνοι γι’ αυτό, διότι καταλύοντας τους Δημοκρατικούς Θεσμούς, αλλοιώνοντας την Δημοκρατική Λειτουργία του Πολιτεύματος και ακυρώνοντας τον Καταστατικό Χάρτη της Χώρας: Συρρικνώθηκε το Ακαθάριστο Εθνικό προϊόν αυτής και επήλθε στον Λαό η ένδεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Ανεστάλησαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Έλληνες πολίτες (κηρύσσοντας έτσι εσωτερική χρεοκοπία), για τις παρεχόμενες από τους τελευταίους επιχειρηματικές υπηρεσίες των (δημόσια έργα, προμηθευτές νοσοκομείων, επιστροφές φόρων κλπ.) προς το Δημόσιο. Περιορίστηκαν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, περιεκόπησαν βαναύσως, απολυταρχικά και αλύπητα, μισθοί και συντάξεις, επεβλήθησαν θανατηφόροι φόροι καθώς και έκτακτα χαράτσια στην ακίνητη περιουσία, τα οποία ενσωματώνονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, με ποινή για την μη πληρωμή των, την διακοπή του ρεύματος των ελληνικών σπιτιών αδιακρίτως.

ΟΦΕΙΛΑΤΕ να γνωρίζετε ότι η Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης της 8ης Μαΐου 2010 είναι επί της ουσίας αυτοδίκαια άκυρη διότι:

α) Θυσιάζει το Δημόσιο Συμφέρον του Ελληνικού Λαού, υπέρ των ξένων τοκογλυφικών οικονομικών δολοφόνων (Τρόικα, τράπεζες, «αγορές» κ.λ.π) όταν σύμφωνα με την παράγραφο α, ii του υποκεφαλαίου «Υποχρεώσεις» του κεφαλαίου της Σύμβασης: «Παροχές, εγγυήσεις και Υποχρεώσεις»: «Ο Δανειολήπτης δεσμεύεται να μην χορηγήσει σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτή ή κάτοχο του δημοσίου χρέους, προτεραιότητα σε σχέση με τους Δανειστές».


β) Καταλύει ουσιαστικά, άμεσα και κατάφωρα την Εθνική Κυριαρχία της Ελλάδος με όρους κόντρα προς το Διεθνές και το Εθνικό Δίκαιο εκχωρώντας σε ξένες δυνάμεις και τις τρείς συνιστώσες σύνταξης της πολιτείας, ήτοι την Νομοθετική, Εκτελεστική και Δικαστική, καθώς και -το σπουδαιότερο-την εδαφική της ακεραιότητα σε αυτές, δια της αδιανοήτου και ανόμου διατάξεως της 5ης παραγράφου του 14ου Άρθρου του κεφαλαίου της Σύμβασης: «Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία» διά της οποίας: «…ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος».


γ) Παραβιάζει την 3η παράγραφο του 28ου άρθρου του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατός ο περιορισμός της «…άσκησης της εθνικής μας κυριαρχίας, εφ’ όσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας» και τούτο διότι η Σύμβαση περιέχει τον απαράδεκτο όρο της 1ης παραγράφου του 7ου άρθρου του κεφαλαίου της Σύμβασης: («Πληρωμές») με τον οποίο: «Όλες οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από τον Δανειολήπτη καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς μείωση λόγω συμψηφισμού ή ύπαρξης ανταπαίτησης, απαλλαγμένες από και χωρίς μειώσεις ή παρακρατήσεις φόρων, προμηθειών και άλλων χρεώσεων για όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης». Τούτο συνεπάγεται την παραβίαση των αρχών της ισότητας και της αμοιβαιότητας, συνεπώς και την παράνομη και προδοτική μονομερή εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας σε ξένες δυνάμεις [Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το ΔΝΤ], τις γνωστές και ως «Τρόικα».

δ) Η Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης τέλος είναι και τυπικά άκυρη, διότι δεν έχει επικυρωθεί με κυρωτικό νόμο από την Βουλή με την ελάχιστη πλειοψηφία των 180 βουλευτών, όπως προβλέπεται ρητά στην 2α παράγραφο του 28ου άρθρου του Συντάγματος και επί πλέον, η εφαρμογή της συνιστά έναν ακόμα επιπρόσθετο επιβαρυντικό παράγοντα του εγκλήματος της Εσχάτης Προδοσίας, διότι καταδεικνύει τον δόλο της «ελληνικής» Κυβέρνησης στην διάπραξη του εγκλήματος αυτού και αποκαλύπτει το εγκληματικό της πάθος για την εκτέλεση της προδοτικής και ακρωτηριαστικής για την Ελλάδα Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης κατά της οποίας ΟΥΔΕΜΙΑ Συνταγματική λειτουργία ενήργησε, ως όφειλε.

Η υπογραφή συνεπώς της Σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το Ελληνικό και Διεθνές Δίκαιο, συνιστά τον ορισμό της Εσχάτης Προδοσίας της «ελληνικής» Κυβέρνησης και της Βουλής και η άρνηση των μέχρι σήμερα Κυβερνήσεων να καταγγείλουν και να κηρύξουν μονομερώς άκυρη την Σύμβαση ή έστω να ζητήσουν την ακυρότητά της στα ελληνικά δικαστήρια, επικαλούμενες την, δι’ αυτής, κατάλυση της Εθνικής μας Κυριαρχίας συνιστά διάπραξη της Εσχάτης Προδοσίας κατά της Ελλάδος και εκ της παραλείψεως οφειλομένης ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύει και τον δόλο υμών των εμπλεκομένων στην διάπραξη αυτού, του ειδεχθέστερου όλων, εγκλήματος συνεργοί του οποίου θεωρούνται και είναι και τα αντισυμβαλλόμενα μέλη της Τρόϊκας που απαίτησαν να συμπεριληφθούν στην Δανειακή αυτή Σύμβαση οι άκρως προδοτικοί όροι περί «αμετακλήτου και άνευ όρων παραιτήσεως της Πατρίδος μας από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά την ίδια ή τα περιουσιακά της στοιχεία» και την απεμπόληση του δικαιώματός της για την δικαστική της προσφυγή και προστασία στην και από την Ελληνική Δικαιοσύνη διαδικασία εκτέλεσης της Σύμβασης αυτής, η οποία εκ της διατάξεως της 1ης παραγράφου του 14ου Άρθρου του κεφαλαίου της Σύμβασης: «διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο»!


Η Ελλάδα παραιτούμενη από την εθνική της κυριαρχία αυτοκαταλύθηκε και δεν έχει πλέον το κυριαρχικό δικαίωμα, το οποίο έχει εξ ορισμού κάθε ανεξάρτητο κράτος, να διαχειρίζεται όπως αυτή θέλει τον όποιο εθνικό της πλούτο, αλλά ως υποτελής πλέον χώρα οφείλει να ακολουθεί τις εντολές των δανειστών της, οι οποίοι είναι οι οικονομικώς αλλά και πολιτικώς κυρίαρχοι αυτού του τόπου.

Με την επανάληψη της ρήτρας παραίτησης από τις ασυλίες της εθνικής κυριαρχίας με τον υπερδανεισμό της Χώρας και την άμεση στέρηση της δυνατότητας ικανοποίησης των βασικών αναγκών του Ελληνικού Λαού και της αξιοπρεπούς διαβίωσης των Ελλήνων πολιτών με τη σώρευση «επαχθούς» δανεισμού και με την εφαρμογή του αγγλικού δικαίου και όχι του δημοσίου διεθνούς δικαίου που διέπει τις διεθνείς συμβάσεις των κρατών βάσει του Δόγματος Κάλβο, όσοι νόμοι έχουν ψηφιστεί μέχρι σήμερα παραβιάζουν στον πυρήνα τους τις συνταγματικές εγγυήσεις της εθνικής κυριαρχίας, της λαϊκής κυριαρχίας και της δημοκρατικής αρχής (άρθρο 1 του Συντάγματος) τα μέτρα δε που έχουν επιβληθεί στον Ελληνικό Λαό παραβιάζουν τις αρχές της ισότητας των βαρών, του κοινωνικού κράτους δικαίου (άρθρα 4 παρ. 5 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος) και τις εγγυήσεις των κοινωνικών δικαιωμάτων των Ελλήνων (άρθρα 22 και 23 του Συντάγματος). Παραβιάζουν επίσης θεμελιώδεις εγγυήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας (του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) και του διεθνούς δικαίου, καθώς και εγγυήσεις του διεθνούς εργατικού δικαίου επί των οποίων, ως Συνταγματικές λειτουργίες ΟΥΔΟΛΩΣ λαμβάνετε θέση.


Πρόκειται για πρωτοφανές ιστορικό γεγονός να αυτοκαταλύεται ένα κράτος χωρίς πόλεμο εν καιρώ ειρήνης και με την εφαρμογή του αγγλικού δικαίου και όχι του ελληνικού να επέρχεται και η απώλεια της νομικής του κυριαρχίας.

Δεν ανεχόμαστε και δε σας επιτρέπουμε να προχωρήσετε στο ξεπούλημα της πατρίδος μας στους «εμπόρους των Εθνών και των Λαών» αντί πινακίου φακής όταν η Γεωκληρονομιά της Ελλάδας που χαρακτηρίζεται ως εθνικός μας πλούτος κατατάσσει την Χώρα μας στην πρώτη θέση παγκοσμίως σε νικέλιο, λευκόλιθο, υδρομαγνησίτη, περλίτη, χρωμίτη και ψευδάργυρο. Όταν είμαστε δεύτεροι παγκοσμίως σε μπετονίτη και τρίτοι σε Λιγνίτη. Όταν είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε Βωξίτη, Αλουμίνα και Αλουμίνιο. Όταν έχουμε στην Μακεδονία και την Θράκη, τα τρία μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσού της Ευρώπης. Όταν έχουμε νοτίως της Κρήτης 175 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, το τρίτο μεγαλύτερο κοίτασμα παγκοσμίως, που η αξία του πετρελαίου και του αερίου μας είναι (10 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ), όπως αναφέρει το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, αυτήν την Χώρα θέλετε να ξεπουλήσετε για 378.535.265.254 δις ευρώ;


Εκ του γεγονότος ότι πάντες υμείς ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΤΕ αναντιρρήτως, την δέσμευση του συνόλου της περιουσίας της χώρας προς όφελος των ξένων οικονομικών δυνάμεων, παραιτούμενοι εν γνώσει σας από κάθε δυνατότητα αξιοποίησης αυτής προς όφελος των Ελλήνων, του Ελληνικού Έθνους και την μελλοντική και άνευ οιουδήποτε περιορισμού κατάσχεση κάθε περιουσιακού στοιχείου του Κράτους, διά τις όλες αυτές σας πράξεις και παραλείψεις ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΣΘΕ και τελείτε υπό δίωξη διότι προέβητε στην σύμφωνα με την 2α παράγραφο του 134ου άρθρου και του 134α του Ποινικού Κώδικα αλλοίωση-κατάργηση-απενεργοποίηση του Πολιτεύματος, γεγονός που συνιστά το ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ και που ως έγκλημα είναι αυτόφωρο και διαρκές, άρα και διαρκές αυτόφωρο, και για την δίωξή σας, αφ’ ενός μεν κατά το 4ο εδάφιο του 62ου άρθρου του Συντάγματος ΔΕΝ απαιτείται άδεια από την Βουλή, αφ’ ετέρου δε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 4/2012 Εγκύκλιο του κυρίου Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, οι κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας οφείλουν να παραγγείλουν στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών και εκείνοι στη συνέχεια προς τις Αστυνομικές Διευθύνσεις και τους αστυνομικούς υπαλλήλους, ότι: «Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμέτοχους είναι βουλευτής, επί κακουργηματικών αυτοφώρων πράξεων, να προβαίνουν στη σύλληψή του», καθώς επίσης και ότι «πρέπει να εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία με την παραπομπή των δραστών στα ακροατήρια για την άμεση εκδίκαση των εγκλημάτων, δεδομένου ότι η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας οδηγεί στην άμεση αποκατάσταση της προσβολής της εννόμου τάξεως»

Δημοσίευση: Αργύριος Μαρινάκης Έλλην Πολίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

Από το Blogger.