Η Τεραστία Κοινωνική Σημασία των Βλακών εν τω Συγχρόνω Βίω


Και ο βλαξ και ο ηλίθιος είναι αρχαίες ελληνικές λέξεις και περιγράφουν μια πνευματική κατάσταση. Δεν είναι υβριστικές λέξεις. Όπως λέμε «Κοντός» και «Ψηλός», «παχύς», «αδύνατος», «Λευκός», «Μαύρος», «καλός». «κακός», λέμε και «έξυπνος» και «Βλάκας». Όταν αποκαλούμε κάποιον έξυπνο δεν τον «παινεύουμε» και όταν λέμε κάποιον ηλίθιο δεν τον βρίζουμε. Ο ευφυής είναι ευφυής και ο βλαξ και ο ηλίθιος είναι βλαξ και ηλίθιος. Ο Κοινωνικός βλαξ , «ὡς πλησιέστερος πρὸς τὸ ζωϊκὸν βασίλειον, ἔχει τὴν ἔνστικτον καχυποψίαν οὕτω ἀνεπτυγμένην, ὥστε ν᾿ ἀδυνατῇ νὰ διαγνώσῃ ἢ νὰ ἐννοήσῃ συλλογισμοὺς καὶ λογικοὺς ὑπολογισμοὺς τοῦ εὐφυοῦς», όπως μας δίδαξε ο Λεμπέσης και θεωρεί ότι απειλείται και εξυβρίζεται όταν ακούει να αποκαλούν κάποιο συν-αδελφό του ηλίθιο.


 ΥΓ. Τα ζώα σε λίγο θα διαμαρτύρονται για τον ρατσισμό των ευφυών

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια